راهنمای میکسین
معرفی منوهای پنل مدیریت در فروشگاه‌ساز میکسین
3 دقیقه
تعریف دسته‌بندی محصولات در فروشگاه‌ساز میکسین
4 دقیقه
آموزش ایجاد محصول در فروشگاه‌ساز میکسین
7 دقیقه
آموزش تعریف روش‌های ارسال در فروشگاه‌ساز میکسین
6 دقیقه
تنظیمات عمومی فروشگاه در فروشگاه‌ساز میکسین
2 دقیقه
آموزش تعریف صفحه‌های مجزا در فروشگاه‌ساز میکسین
3 دقیقه
نحوه تعریف کد‌های تخفیف در فروشگاه‌ساز میکسین
2 دقیقه
مدیریت نظرها در فروشگاه‌ساز میکسین
1 دقیقه
نحوه پردازش و پیگیری سفارش‌ها در فروشگاه‌ساز میکسین
3 دقیقه
سایر تنظیمات مدیریتی در فروشگاه‌ساز میکسین
4 دقیقه
آموزش چیدمان محتوی صفحه اول سایت در فروشگاه‌ساز میکسین
2 دقیقه
تعریف روش‌های پرداخت در فروشگاه‌ساز میکسین
2 دقیقه